Lättläst Teckenspråk
Facebook

Studiehandledning på modersmål

Projektet innebär att Gysam tillhandahåller studiehandledning på modersmål via nätet till elever som inte har svenska som första språk. Syftet är att de nätbaserade verktygen ska överbrygga geografiska hinder för ett effektivare resursutnyttjande. 

Under 2016 och 2017 har vi haft studiehandledning på följande språk:

Somaliska; biologi, religion, historia, engelska och samhällskunskap. 

Tigrinja; fysik, biologi, kemi, matematik

Hindi, urdu, punjabi; i flertalet ämnen

Turkiska, ryska, azerbadjan; samhällskunskap, geografi, religion, ekonomi och engelska

Arabiska, engelska, spanska och svenska; i flera ämnen

Har ni behov av andra språk eller ämnen kontakta oss!

Har ni behov av andra språk eller ämnen försöker vi lösa det. Kontakta oss så snart ni ser ett behov då det kan ta lite tid att komma igång på grund av administration och planering för studiehandledare och elev.

År 1997 infördes i grundskole- och gymnasieförordningen rättigheter för ungdomar från andra kulturer att få studiehandledning på modersmålet. Inom Gysams medlemskommuner kan det vara svårt att hitta kvalificerade studiehandledare. Vi hoppas att genom att samordna mellan flera kommuner ska ämnes- och yrkesutövande personer med kunskap i främmande språk lättare att kunna rekryteras.  

Projektets mål och syfte under 2017 är att:

Erbjuda följande språk och ämnen.

Språk
Somaliska
Arabiska
Tigrinja
Dari
Hindi
Urdu
Punjabi
Turkiska
Ryska
Azerbadjan
Engelska
Spanska
Svenska

Ämnen
Matematik
Samhällskunskap
Religion
Historia
Kemi
Fysik
Biologi
Ekonomi
Engelska
Språk

Vi arbetar för att kunna möta skolornas behov av studiehandledning, oavsett vilket ämne eller språk det gäller.

-  Höjd måluppfyllelse för att öka invandrarelevernas möjligheter till framtida yrkesval

 -  Främja samverkan och samarbete mellan kommunerna i länet för likvärdig utbildning

 -  Ta till vara den resurs som de flerspråkiga ungdomarna utgör för länet  

2015 var denna tjänst gratis, från 2016 betalar skolorna i Gysam-kommunerna självkostnadspris för handledningen.

Projektledare är Inger Lindqvist. Falun Borlänge regionen är från januari 2017 projektägare och ansvarig för styrning och genomförande av projektet. Projektet pågår under tiden 2014-11-17 till 2017-12-31.

Kontakt

För mer information angående detta projekt kontakta projektledaren via mail (säkrast) inger.lindqvist@fbregionen.se eller telefon 070-646 04 03.

Rutiner för beställning av studiehandledning