Lättläst Teckenspråk

Inbjudan-vansbro.jpg

Infram och Västerdalsbanans Intresseförening bjuder in till en heldag som syftar till att öka förståelsen för godstransporter och hur en effektivisering av dem hänger ihop med en stärkt region. 

Moderator Gunnar Malm

Dagens innehåll:

  • Fördjupad beskrivning av landets stora godsflöden, hur samspelar de och vilka är huvudutmaningarna?

  • Hur ska man öka förståelsen för den exportberoende industrins förutsättningar?

  • Hur tydliggörs godstrafikens förutsättningar? Representanter från företag med transportkrävande verksamhet inom och utanför regionen förklarar hur deras förutsättningar för godstransporter hänger ihop med deras möjligheter att bidra till utveckling och tillväxt. 

  • Vilka åtgärder ligger i infrastrukturplanerna?

  • Panelsamtal med företagare och politiker på lokal, regional och nationell nivå.


Program och mer utförlig information kommer att publiceras på www.infram.se och på Facebook- evenemanget


Arrangemanget är kostnadsfritt men vid uteblivet deltagande utan meddelande senast den 22 mars debiteras en kostnad av 300 kr.

Avanmälan sker till eva.mikkelsen@fbregionen.se


Anmäl dig via formuläret nedan:


Namn:
 

Företag/organisation:
 

Titel:
 

E-mail:
 

Särskild kost:
 

Övrigt:
 

Under konferensen kommer arrangören att ha fotograf på plats för att dokumentera arrangemanget. Bilder kan komma att användas i publikt syfte och publiceras på Infram.se samt på Inframs Facebook-sida. För att inte riskera att deltagare mot önskan finns tydligt synlig i bild ber vi dig ta ställning till detta nedan:

 

 


Insamling av personuppgifter i enlighet med GDPR:

 

Informationen samlas in av Falun Borlänge-regionen AB som projektleder InFram och det är Eva-Lena Palander eva-lena.palander@fbregionen.se som är personuppgiftsansvarig. 

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Genom anmälan godkänner du att Infram skickar ut deltagarinformation och uppföljning, inför och efter konferensen.

 


Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.