Lättläst Teckenspråk

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Jakten på Dalarnas framtid!

Vilka jobb finns det och hur tar man sig dit? Vi tar oss an frågan i samarbete med kommuner och ett antal arbetsgivare och branschorganisationer. Den primära målgruppen för satsningen är högstadie- och gymnasieelever och syftet är att utbilda Dalarnas framtida arbetskraft om arbetsmarknaden för att de ska kunna göra mer medvetna studie- och yrkesval och upptäcka regionens möjligheter.

Bakgrunden till satsningen är de utmaningar som regionen står inför, bland annat låg utbildningsnivå, brist på nyckelkompetenser, begränsad inflyttning och stora pensionsavgångar. Såväl näringsliv, som kommuner och landsting har problem att rekrytera.

Missmatch i efterfrågan och utbud
Att komma till rätta med glappet mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vad framtidens arbetskraft väljer att studera är avgörande för regionens framtid. Utan möjlighet att rekrytera rätt kompetens hämmas näringslivets utveckling och arbetslösheten ökar när elever väljer yrken som inte efterfrågas. 

Upplägg
I satsningen får regionens elever ta del av inspirerande föreläsningar med våra kommunikatörer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka vägar som leder till jobb. Lärarna kommer att få tillgång till material och stöttning för att kunna jobba vidare med frågan inom sina ordinarie ämnen. I samband med föräldramöten vid skolorna kommer även föräldrarna att få samma information som deras barn och ungdomar har fått av våra kommunikatörer i klassrummet. Satsningen ska bidra till en ökad kunskap om arbetsmarknaden och öka motivationen hos eleverna att läsa vidare och fullfölja sina studier. Jämställdhet ingår som ett perspektiv och vi lyfter också de fantastiska möjligheter regionen erbjuder i form av intressanta och utvecklande jobb i kombination med ett rikt liv vid sidan av jobbet.

I satsningen på Arbetsmarknadskunskap kommer vi att jobba i 10 av länets 15 kommuner; Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Avesta, Hedemora, Leksand och Malung-Sälen. Fler kommuner kan tillkomma under arbetets gång. I dagsläget har vi knutit till oss ett 20-tal arbetsgivare och fler är på väg in. Arbetet sker även i nära samarbete med Region Dalarnas satsning Framtid Dalarna. www.framtiddalarna.se.

Konceptet Arbetsmarknadskunskap har tagits fram och utvecklats av Jobba i Västerås som arbetat med det sedan år 2011 i Västmanlands län. Läs gärna mer om konceptet på www.arbetsmarknadskunskap.se.

Satsningen pågår i en första fas under tre år, 2015 – 2017. Tanken är att vi under den här perioden tar fram en hållbar modell som vi kommer att fortsätta arbeta med från 2018 och framåt.  

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra kommunikatörer, Pierre Mörck, 0243-24 80 56, eller Ingrid Saksvik, 0243-24 80 57 eller projektledare Lotta Strömer, 0243-24 80 46.

Framtiden finns i Dalarna – vi visar vägen dit!

 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.