Annika Hall, Mathias Bergqvist och Helén Gustafsson

IMG_7896.JPG

Dagen avslutades med ett pass där Annika Hall, Mathias Bergqvist och Helén Gustafsson  berättade om sitt arbete med familjeföretag. 

Annika menar att ett familjeföretag inte blir ett familjeföretag förrän någon (ägaren) gör ett aktivt val att det ska bli det. Inom en familj finns förväntningar, värderingar och omsorg som måste hanteras på rätt sätt. Familjer kan se väldigt olika ut och kräva helt olika lösningar därför är det viktigt att reda ut vad man vill innan man bestämmer sig för en lösning.

Deltagarna fick interagera med varandra genom att diskutera några frågor kring ett case som Helén och Mathias jobbar med just nu och de var alla överens om att hela familjen måste få frågan och att man behöver sätta upp en tidsplan för ägarskiftesprocessen. Att tidigt involvera rådgivare så som Ägarskiftescentrum, banker och jurister för att ta reda på sina valmöjligheter samt att processen ofta tar längre tid än man räknat med från början. Ett ägarskifte handlar om en gemensam resa och att lyssna på varandra. Det är dessutom jätteviktigt att definiera rollerna för att klargöra vem som gör vad.

Dagen summerades och rådgivarna som satt i publiken fick en uppmaning av Karin att ”Det är hög tid att ställa frågan, se över vilka av dina klienter som behöver starta upp ägarskiftesprocessen och tänk på det emotionella, det påverkar skiftet mycket mer än man kanske tror”.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.