Lättläst Teckenspråk

Falun Borlänge-regionen

Om oss

Falun Borlänge-regionen är ett fristående aktiebolag. Bolagets verksamhet syftar till att öka regionens attraktionskraft. Vi tar fram beslutsunderlag, formar och driver utvecklingsprojekt och samordnar olika verksamheter. De olika arbetsuppgifterna utförs primärt på uppdrag av våra ägarkommuner men kan också ske på eget eller andra aktörers initiativ.

Falun Borlänge–regionen AB ägs av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter.

 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.