Lättläst Teckenspråk

Infrastrukturstrateg


En väl fungerande infrastruktur är nyckeln till näringslivets och hela regionens konkurrens- och attraktionskraft. Utveckling av infrastrukturen är därför ett prioriterat område för oss. Nu söker vi dig som kan och vill bidra till att utveckla vår region till en av mellansveriges ledande tillväxtregioner.

Du kommer delta i och påverka olika planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå. En stor del av arbetet sker i olika nätverk, varför en viktig del av ditt jobb är att bygga, underhålla och utveckla dessa. Du kommer att projektleda ett eller flera av våra fyra stråksamverkansprojekt; Dalabanans intressenter, Partnerskap Bergslagsbanan, Partnerskap Bergslagsdiagonalen och Partnerskap E16.

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område t.ex. samhällsplanering, samhällsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av att ha jobbat med infrastrukturfrågor (väg och/eller järnväg), lett strategiska näringslivs- eller samhällsutvecklingsprojekt, arbetat med påverkansarbete samt arbetat i en politiskt styrd organisation nära beslutsprocesser är det meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid drivkraft samt en mycket väl utvecklad förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt framförallt på svenska, men till viss del även engelska. Vi erbjuder dig ett arbete i en utvecklingsinriktad miljö med stora möjligheter till lärande, personlig utveckling och möjlighet att påverka innehållet. Tillträde efter överenskommelse.

För mer info kontakta VD Eva-Lena Palander 0243-24 80 41.

Skicka din ansökan till eva.mikkelsen@fbregionen.se

Sista ansökningsdag: 6 december.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.