Lättläst Teckenspråk

Verksamhetsledare Arbetsmarknadskunskap Dalarna & Projektledare för Attraktiv industri

Arbetsmarknadskunskap Dalarna (AMK Dalarna) drivs av Falun Borlänge-regionen och är en del av en nationell satsning riktad till ungdomar och vuxna i deras närhet. Syftet med satsningen är att skapa en större förståelse för var jobben finns och hur en tar sig dit, samt att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Vi tror att det ökar möjligheterna för en hållbar kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. AMK Dalarna finns idag i 11 av länets kommuner och våra kommunikatörer har ca 6.000 elevmöten per år genom inspirationsföreläsningar på högstadiet och gymnasiet. Vi deltar även i föräldramöten för att prata arbetsmarknad samt arbetar strategiskt med kommunerna för att bidra till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar. Verksamheten finansieras av kommunerna och 29 privata och offentliga arbetsgivare.

Under senare tid har ytterligare projekt och verksamheter knutits till arbetsgruppen inom AMK: Vi ingår i ett Erasmusprojekt – YouAlls, har en regional koordinatorsroll för att initiera gymnasiala lärlingsanställningar och sedan februari 2020 driver vi ESF-projektet Attraktiv Industri i nära samverkan med regionala företag och AMKs konceptägare Competence.

Personalgruppen består av fem personer, som arbetar både som inspiratörer ute i skolorna och med de övriga verksamheterna vi driver inom området.

Vi söker nu en verksamhetsledare för AMK Dalarna som tillika är projektledare för ESF-projektet Attraktiv Industri. Som verksamhetsledare har du det övergripande ansvaret för innehållet i AMK Dalarna och finansieringen. Som projektledare för Attraktiv industri har du ansvaret för metodutvecklingen och rapporteringen till ESF-rådet. I båda rollerna leder och fördelar du arbetet, tar fram årsplaner, gör uppföljningar samt ansvarar för budget, prognosarbete och ekonomiska uppföljningar. Rollerna innebär ett stort antal kontakter utanför organisationen i form av samverkansmöten, presentationer av våra satsningar, skriftlig rapportering m.m. Båda rollerna innehåller en mix av operativt och strategiskt arbete. Du agerar bollplank till övriga i personalgruppen för att vara ett stöd i att styra mot det gemensamma målet – en bättre kompetensförsörjning.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat som projektledare eller i en arbetsledande roll. Om du har erfarenhet av att ha jobbat med EU-finansierade projekt är det meriterande. Du har erfarenhet från utåtriktat arbete med stort inslag av relationsbyggande gärna från både privat och offentlig sektor. Du har mycket lätt för att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. En god förståelse för offentliga myndigheters språkbruk, processer och tillvägagångssätt är starkt meriterande liksom förmågan att kommunicera på motsvarande sätt.

Du är en trygg och stabil ledare som tänker och agerar enligt ”laget före jaget” och dessutom är drivande, målorienterad, uthållig och strukturerad. Du gillar att analysera din omvärld, dra slutsatser och sedan agera för att åstadkomma förändring. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor och du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har ett stort engagemang och intresse för samhällsfrågor, regional utveckling och strategisk kompetensförsörjning.

Låter det intressant? Skicka då in din ansökan till eva.mikkelsen@fbregionen.se så snart som möjligt, dock senast den 27 november. Har du frågor om tjänsten eller om oss som organisation? Hör av dig till Eva-Lena Palander, VD 0243-248041.

Läs gärna mer om oss på www.fbregionen.se och www.arbetsmarknadskunskap.se. Om det blir aktuellt med en flytt till Dalarna kan vi erbjuda dig medflyttarservice, se www.rekryteringslots.se. Vi har gjort vårt val av rekryteringskanaler och önskar inga fler erbjudanden.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.