Lättläst Teckenspråk

Falun Borlänge-regionen samtalar med minister om stad och land

I januari varje år arrangeras Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Varje år har ett specifikt tema på den livesända inledningen och 2018 är det tillgänglighet och transporter på landsbygd. En väldigt angelägen fråga i bland annat Dalarna förstås. På onsdag kommer Stefan Pettersson från Falun Borlänge-regionen delta i panelen tillsammans med bl.a. infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Falun Borlänge-regionen AB ägs av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebacken. Infrastruktur är ett av bolagets kärnområden där man verkar för förbättrad tillgänglighet för både medborgare och näringsliv. Falun Borlänge-regionen projektleder också, med 34 kommuner i ryggen, fyra stråksamverkansprojekt inom väg och järnväg; Partnerskap Bergslagsbanan, Partnerskap Bergslagsdiagonalen, Partnerskap E16 och Dalabanans Intressenter. Stråksamverkansprojekten finns till för att på ett samordnat sätt driva påverkansarbete och utveckling av de olika stråken, för att på så sätt öka attraktiviteten i berörda kommuner/regioner. Exempel på problematiska sträckor som partnerskapen nyligen riktat uppmärksamhet till är sträckorna Mellsta-Djurås och Yttermalung-Malung längs E16 och lastbilschaufförernas mardröm Silverhöjdsbacken längs RV50/Bergslagsdiagonalen.

Stefan Pettersson jobbar sedan fem år tillbaka som infrastrukturstrateg på Falun Borlänge-regionen och har en lång bakgrund inom branschen, bl.a. från transportmyndigheterna i Borlänge och som konsult. På Transportforum kommer Stefan Pettersson att ge sin bild av hur viktigt fungerande transporter är för att överbrygga långa avstånd och därmed kunna komma tillrätta med matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Han kommer lyfta fram näringslivets behov av fungerande godstransporter och att näringslivet i vår region består av allt ifrån en betydande andel av svensk basindustri till en stark och växande besöksnäring - näringar med olika transportbehov, både gällande person- och godstrafik. Stefan Pettersson kommer också att lyfta fram skevheten mellan stad och land när man ser till hur pengarna för transportsystemet fördelas. Och säkerligen mycket mer!

- Det ska bli roligt att lyfta fram min syn på en av de viktigaste frågorna inom regional utveckling på en nationell nivå direkt till infrastrukturministern. Jag kommer att lyfta fram regionens unika förutsättningar med framgångsrika företag och växande befolkning. Det är viktigt i ett sånt här sammanhang att förmedla en bild av Falun Borlänge-regionen som en framåt och kunskapsinriktad region. Vi måste få människor i storstaden att förstå att vår region varken är skräpyta eller fjäll, säger Stefan Pettersson, Infrastrukturstrateg på Falun Borlänge-regionen.

Inledningen sänds live på vti.se 10/1 kl 10.00 https://www.vti.se/sv/transportforum/

Saxat från programmet:

Inledningssession: Tillgänglighet, befolkning och infrastruktur i svenska landsbygder

Onsdag, 10/Jan/2018:

Kl.10:00 - 12:00

Session Chair: Elisif Elvinsdotter, Wolfwoman AB

Location: Crusellhallen 
1200 platser, Konsert & Kongress

Session Abstract

Kl. 10:00-10:40

Elisif Elvinsdotter, Moderator

Välkomna till Transportforum. VTI:s generaldirektör Tomas Svensson

Inledningstal av Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Kl. 10:40-11:00 "Vägarna genom landet? - Maktrelationer och den socioekonomiska klyftan mellan stad och land".

Po Tidholm, journalist och författare. Po är aktuell med boken ”Läget i landet – 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror” samt ljudreportaget ”Järnburen”.

11:00-11:20 ” Visioner för framtidens landsbygd: var finns de och varför behövs de?”

Josefina Syssner, Docent i kulturgeografi och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Josefinas forskning handlar bl.a om krympande kommuner i Sverige och Nederländerna.

11:20-12:00 Modererat samtal

Po Tidholm

Josefina Syssner

Åse Classon, VD Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Stefan Petterson, Infrastrukturstrateg Falun Borlänge-regionen.

Tomas Eneroth


Kontakta gärna Stefan Pettersson inför eller efter Transportforum:  

Tel 070-339 69 48

stefan.pettersson@fbregionen.se


 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.