Lättläst Teckenspråk

Falun Borlänge-regionen siktar framåt och rekryterar ny VD

eva-lena.jpgFalun Borlänge-regionen AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebackens kommuner. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, bostadsutveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och kommunikation.  

Kommunerna i Falun Borlänge-regionen har en näringslivsstruktur som är likartad och en gemensam bostads- och arbetsmarknad med behov av utbyggda kommunikationer. Falun Borlänge-regionen AB arbetar bland annat med påverkansarbete för förbättring av vägen mellan Borlänge och Djurås, dubbelspår för järnvägen Falun – Borlänge, förstärkning av järnvägar och vägar för industritransporter, utbildningsinsatser för bristutbildningar inom gymnasieskolan, att stödja ungdomar i valet till gymnasieutbildning som leder till jobb, insatser för att få fram fler företagare, samordna kommunernas arbete med att få fler bostadsetableringar samt plocka fram ”guldkornen” i ägarkommunerna och marknadsföra dem.

De sex kommunerna stärker nu rollen som tillväxtmotor i Dalarna. Bolaget får en ny VD från första mars som ska leda verksamheten mot nya höjder. Hon heter Eva-Lena Palander och kommer närmast från Hedemora Näringsliv där hon arbetat som projektledare för ”Innovationsplattform Gruvorten” och tio år som VD för Byggutbildning Star i Dalarna, ett partsammansatt utvecklingsbolag inom byggbranschen. 

Styrelseordförande i Falun Borlänge-regionen AB, Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Ludvika säger;

- För att regionen ska stå sig i konkurrensen med andra regioner nationellt och internationellt behöver vi stärka våra samarbeten för att upplevas som en attraktiv region att bo, verka, leva och investera i. Viktiga delar i detta är bland annat en fungerande infrastruktur, ett tillräckligt och varierat bostadsutbud, goda arbetsmöjligheter och framförallt behöver vi arbetskraft inom flera områden. Det känns därför tryggt att få en så bred och erfaren ny VD som Eva-Lena Palander.


Eva-Lena Palander, ny VD för bolaget fortsätter;

- Det känns både spännande och utmanande att ta sig an uppgiften att gemensamt utveckla ägarkommunerna. Konkurrensen är stor både om resurser och mediautrymme, men vi är en region med fantastiska resurser och de ska vi nyttja på allra bästa sätt, säger hon.

Åke Sandberg, avgående VD för bolaget ser med spänning fram emot framtiden och konstaterar:

- Det har varit en fantastisk resa att vara delaktig i framtagandet av den nya Falun Borlänge-regionen. Jag ser med stor spänning fram emot, som invånare i Falun Borlänge-regionen, att få ta del av utvecklingen under Eva-Lenas vingar. Det finns potential att gå jättelångt i nätverkandet med kommunerna och på så sätt stärka regionen och göra kommunernas arbete mer effektivt.

Vill du veta mer? Kontakta:

Avgående VD                    Åke Sandberg                     070-2015631

Ny VD                                Eva-Lena Palander             070-2880008

Styrelseordförande             Leif Pettersson                   0240-86119

 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.