Lättläst Teckenspråk

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap

Jakten på Dalarnas framtid!

Vilka jobb finns det och hur tar en sig dit? Vi tar oss an frågan i samarbete med kommuner och ett antal arbetsgivare och branschorganisationer. Syftet är att inspirera Dalarnas unga om arbetsmarknaden för mer medvetna studie- och yrkesval och upptäckt av regionens möjligheter.

Bakgrunden till satsningen är de utmaningar som regionen står inför, bland annat låg utbildningsnivå, brist på nyckelkompetenser, begränsad inflyttning och stora pensionsavgångar. Såväl näringsliv, som kommuner och landsting har stora problem att rekrytera.

Missmatch i efterfrågan och utbud 
Att komma till rätta med glappet mellan vad arbetsmarknaden efterfrågar och vad framtidens arbetskraft väljer att studera är avgörande för regionens framtid. Utan möjlighet att rekrytera rätt kompetens hämmas näringslivets utveckling och arbetslösheten ökar när elever väljer yrken som inte efterfrågas. 

Upplägg 
I satsningen får regionens elever ta del av inspirerande föreläsningar med våra kommunikatörer om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka vägar som leder till jobb. I samband med föräldramöten får föräldrar samma information som deras barn och ungdomar fått av våra kommunikatörer i klassrummet. Satsningen bidrar till en ökad kunskap om arbetsmarknaden och ökar motivationen hos eleverna att fullfölja sina studier. Jämställdhet ingår som ett perspektiv och vi lyfter också de fantastiska möjligheter regionen erbjuder i form av intressanta och utvecklande jobb i kombination med ett rikt liv vid sidan av jobbet.

I satsningen på Arbetsmarknadskunskap jobbar vi i 10 av länets 15 kommuner; Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Avesta, Hedemora, Leksand och Malung-Sälen. 33 arbetsgivare och organisationer, inom privat och offentlig regi, finns med som samarbetspartners i arbetet. Konceptet Arbetsmarknadskunskap har tagits fram och utvecklats av Jobba i Västerås som arbetat med det sedan år 2011 i Västmanlands län. Läs gärna mer om konceptet på www.arbetsmarknadskunskap.se.

Satsningen är nu inne i sin andra fas med finansiering säkrad fram till 2019-12-31. I uppstartsfasen, 2015-2017, hade kommunikatörerna över 18000 elevmöten och lade grunden för det fortsatta arbetet. I den nya perioden har finansieringen utökats något vilket innebär att ytterligare fokus kan läggas på vuxna. Den målgruppen är väldigt viktig eftersom elevernas föräldrar är den viktigaste påverkansfaktorn för de ungas framtidsval. De nås genom föräldramöten och konceptet tittar också på andra arenor att träffa vuxna. Vidare ska mer fokus läggas på implementering av Arbetsmarknadskunskap i skolans ordinarie verksamhet. Kommunvis startas Arbetsmarknadskunskapsgrupper upp där representanter från skola och arbetsliv blandas och tillsammans jobbar vidare med hur vi får ut mer av de gemensamma ansträngningar som görs kopplat till skola och arbetsliv.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra kommunikatörer, Pierre Mörck, 0243-24 80 56, eller Malin Bodin, 0243-24 80 58 eller projektledare Ingrid Saksvik, 0243-24 80 57.

Framtiden finns i Dalarna – vi visar vägen dit!


 

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.