Lättläst Teckenspråk

The hub of entrepreneurship

Falun Borlänge-regionen AB har tillsammans med Hamarregionen utvikling fått beviljade medel ur Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Interreg Sverige-Norge och stöd från Region Dalarna, för att bedriva utvecklingsprojektet The Hub of Entrepreneurship. 

Projektet som pågått mellan 1 maj 2016 – 30 juni 2019 har som mål att utveckla och sprida en svensk/norsk metod där man genom att använda sig av kreativa processer och människors olikheter skapar nya innovativa idéer och tillväxtföretag. 

Genom projektet vill man stimulera entreprenörskap och öka etableringen i de båda regionerna. En av projektets huvudavsikter är att ta tillvara outnyttjad tillväxtpotential genom att fånga upp de som idag inte nås av olika offentligt finansierade insatser, bland annat personer med utomnordisk bakgrund, kvinnor och ungdomar. 

I tidigare projekt har vi arbetat med målgruppsanpassade aktiviteter. Nu vill vi istället dra nytta av människors olikheter. Vi vill testa ett nytt arbetssätt och nya metoder, där vi lyfter olika perspektiv och erfarenheter och där just deltagarnas olikheter blir till en styrka. Mötet mellan olika människor och genom den kreativa processen utvecklas nya idéer och nya entreprenörer, vilket leder till ett ökat företagande i vår region och ett ökat antal företag med tillväxtpotential. Målet är att tillsammans utveckla och sprida en svensk/norsk metod för att hitta nya affärsidéer och nya företagare. The hub of entrepreneurship fungerar som en idégenerator för att fånga upp nya idéer och utveckla dem vidare till framgångsrika företag.

The Hub of Entrepreneurship kommer att söka samarbete med inkubatorer, högskolor, universitet och nätverk som arbetar med idéutveckling, samt med FoU inom området. Det gäller både regionalt, nationellt och internationellt. Vi kommer därmed att dra nytta av tidigare gjorda erfarenheter och inte ”uppfinna hjulet” en gång till. Vi har i en förstudie kommit fram till att en gemensam svensk-norsk arbetsmodell som grundas på Dave Carter’s arbete med Cids, Creative Industies Development Service har goda förutsättningar att svara upp mot de behov av nyskapande arbetssätt som vi uppmärksammat.

Projektledare var Karin Andrén

Följ The Hub of Entrepreneurship på Facebook och Instagram

 interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB.png

  Medfin_webb_Region_Dalarna_RGB.jpg


Se filmen från vår avslutningskonferens "Fågla mig" som vi arrangerade den 6 maj 2019.Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.