Lättläst Teckenspråk

Verksamhetsområden

Vårt huvuduppdrag som regionens utvecklingsbolag är att öka regionens attraktionskraft. Vi arbetar på uppdrag av våra ägarkommuner inom Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande. 

Detta arbetar vi med just nu inom:

Kompetensförsörjning

Näringslivsutveckling

Infrastruktur

Byggande

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.