Lättläst Teckenspråk

Projekt/Uppdrag

Vårt huvuduppdrag som regionens utvecklingsbolag är att öka regionens attraktionskraft. I det arbetet ingår bland annat att marknadsföra Falun Borlänge-regionen som en attraktiv region utanför Dalarna. Vi tar också initiativ till och driva utvecklingsprojekt som bidrar till ett dynamiskt näringsliv och en hållbar tillväxt.

En annan del av bolagets verksamhet är att genomföra de uppdrag som ägarkommunerna ger oss. Uppdrag som ofta syftar till att förbättra våra möjligheter att erbjuda bra livsmiljöer och bra samhällsservice, viktiga delar i vår regions attraktionskraft.

Välkommen att läsa mer om våra projekt och uppdrag.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.