Lättläst Teckenspråk

Vi jobbar med det här

Falun Borlänge-regionen AB jobbar för att kommunerna ska bli bättre.
Fler ska vilja flytta hit, jobba här eller starta företag här.
Vi kan ge förslag på saker som man kan göra,
så att det blir bättre i en kommun.
En kommun kan också prata med oss
om de vill ha hjälp med något.

Det här är exempel på vad Falun Borlänge-regionen AB jobbar med
för att det ska bli bättre i kommunerna

1.      Hur man driver företag
2.      Hjälpa företag att hitta bra personal
3.      Bättre gymnasieutbildningar
4.      Bättre vägar och järnvägar

1. Hur man driver företag
Många människor vill ha ett eget företag.
En del människor vill starta ett eget företag.
Andra människor vill köpa ett företag som redan finns.
Vi kan hjälpa till och berätta hur man kan göra.

2. Hjälpa företag att hitta bra personal
Det är bra för Falun Borlänge-regionen
om människor som kan viktiga saker flyttar hit.
Det är också bra om människor som kan viktiga saker
inte flyttar någon annanstans.
Det är många människor i Falun Borlänge-regionen
som börjar bli gamla och som snart ska gå i pension.
Det finns för få unga människor
som har rätt utbildning och som kan ta över deras jobb.
Vi kan hjälpa företag så att människor vill jobba hos företagen och flytta hit.

3. Det ska finnas bra gymnasieutbildningar
Det är viktigt att det finns bra gymnasieskolor
i hela Falun Borlänge-regionen.
Vi jobbar för att det ska finnas bra utbildningar
i hela vår region.
Det finns inte längre så många gymnasieelever
som bor på landsbygden och i små kommuner.
För att inte gymnasierna ska försvinna i små kommuner
måste kommunerna hjälpa varandra.
De kan ha skolor tillsammans.

4. Det ska finnas bra vägar och järnvägar
Falun och Borlänge ligger mitt i Falun-Borlänge-regionen.
Det är i Falun och Borlänge som de flesta jobben finns.
I Ludvika finns också många jobb.
Det är nära mellan kommunerna.
Om vägarna och järnvägarna blir bättre,
och tågen och bussarna går oftare
blir det enklare att jobba i en kommun
och bo i en annan kommun.
Det är också viktigt för företagen
att vägarna och järnvägarna är bra.
Då kan tåg och lastbilar köra
till exempel timmer, järn och andra produkter
från fabriker i Falun Borlänge-regionen
som ska vidare ut i Sverige och världen.
Om vägarna och järnvägarna är bra
blir det också fler turister som vill åka
till Falun Borlänge-regionen.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.