Lättläst Teckenspråk

Vision och affärsidé

Vår vision

En vision är något nytt som man väldigt gärna vill kunna eller göra
och som samtidigt är lite svårt.

Vår vision är att allt som Falun Borlänge-regionen AB jobbar med
ska göra att det blir bättre för människor
som vill bo här, jobba här eller driva företag här.
Vår miljö är viktig. 
Därför vill vi göra saker som är bra för miljön.
I Falun Borlänge-regionen finns många gamla traditioner.
Vi vill bevara traditionerna.

Det är också viktigt att göra nya och moderna saker.
Vi hjälper människor som har nya och bra idéer
och som kan uppfinna nya saker,
eller som kan komma på nya sätt att göra saker på.

Vår affärsidé
I en affärsidé skriver de som bestämmer i företaget
vad företaget gör
I affärsidén står det också vilka kunder som företaget vill ha.

Falun Borlänge-regionen AB ska komma på bra saker
som en kommun kan göra
för att det ska bli bättre för människorna
som bor, jobbar och driver företag i kommunen.

Här är exempel på vad vi kan göra.
·         Berätta för företag i till exempel Stockholm att de kan flytta hit.
·         Berätta för människor som har yrken som behövs i Falun Borlänge-
          regionen att vi vill att de ska flytta hit.
·         Berätta för människor som bor här
          och som har yrken som behövs här,
          att vi inte vill att de ska flytta någon annanstans.
·         Hjälpa människor som vill starta företag.
·         Göra så att skolorna blir bättre här.
·         Göra så att det blir bättre vägar här.
·         Göra så att det blir bättre järnvägar här.

Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.