Facebook

Vård- och omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba med människor och hälsa

Elevernas kunskaper om människan biologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och existensiellt ska utvecklas. Därav läser eleverna både medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Eleverna ska också lära sig att kommunicera med människor både yrkesmässigt och med respekt för individen samt förstå deras behov. Etiska regler och lagar efterföljs.

I branschen används IT varför eleverna ska lära sig detta samt moment som medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter, administrativa uppgifter och ge stöd och råd efter ett etiskt, hygieniskt och rehabiliterande sätt.

Problemlösning är av stor vikt samt att se konsekvenser av handlingsalternativ och eleverna ges kunskap om eget företagande. Arbetsplatsförlagt lärande ger eleverna yrkeskunskap. Examensmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Ansok_Gysam.png